Moerkamp 73 | 5835 BP Beugen

0485-361683

Formulieren

Naam formulier: Openen: Overige informatie:
Inschrijfformulier Openen Indien mogelijk graag op voor- en achterkant afdrukken. 
U kunt het op school afgeven of in de brievenbus doen.
Wanneer er vragen zijn kunt u terecht bij de directie.
Verlof aanvragen Openen In de leerplichtwet is nauwkeurig vastgelegd welke omstandigheden rechtvaardigen dat een leerling geoorloofd afwezig is.
In de schoolgids en op het aanvraagformulier ziet u welke redenen toekenning van het verlof mogelijk maken (op de achterkant van het formulier ziet u veel voorkomende redenen, waarvoor geen verlof wordt toegestaan).

Op Onze Bouwsteen houden wij ons strikt aan deze regels. Ongeoorloofd verlof wordt altijd gemeld aan de leerplichtambtenaar en kan consequenties hebben.
Mocht u meer willen weten over de regeling, neem dan contact op met RLB BNO, postbus 5, 5340 BA Oss, tel. 0412-629070, rbl@oss.nl en vraag naar de leerplichtambtenaar belast met de gemeente Boxmeer.